Warszawa Ursus - pomoc psychologiczna
O mnie Oferta psychoterapeuta Warszawa Ursus Kontakt psycholog Warszawa Ursus
Warszawa Ursus - pomoc psychologiczna
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletnie podyplomowe studia akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - „Profesjonalną Szkołę Psychoterapii”.

Odbyłam staż kliniczny w Szpitalu psychiatrycznym, na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).

Obecnie z tym ośrodkiem współpracuję, prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (sekcja psychoterapii) oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją, to znaczy konsultuję swoją pracę z doświadczonymi terapeutami - superwizorami PTP.

Posiadam doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz w długoterminowej psychoterapii osób z depresją, zaburzeniami lękowymi i nerwicami. Współpracuję również z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD oraz DDA) oraz z osobami będącymi w kryzysie.

Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc różne nurty i metody psychoterapeutyczne stosownie do potrzeb Klienta.
Warszawa Ursus - pomoc psychologiczna O mnie Oferta psychoterapeuta Warszawa Ursus Kontakt psycholog Warszawa Ursus Agencja reklamowa Digital Concept - Warszawa